home

Onderzoek spataderen

Naast lichamelijk onderzoek door de arts kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Spataderen komen namelijk ook dieper in het been voor, waardoor deze voor het oog niet direct zichtbaar zijn. Een onderzoek met behulp van ultrageluid is nodig om vast te stellen of spataderen behandeld kunnen of moeten worden en welke behandeling het beste bij u past. Er wordt gebruik gemaakt van het Doppler- en Duplex-onderzoek. Spataderen komen ook dieper in het been voor, waardoor deze voor het oog niet direct zichtbaar zijn.

Doppler-onderzoek

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van ultrageluidsgolven waarmee de bloedstroom hoorbaar wordt gemaakt en de stroomrichting van het bloed in de aderen wordt vastgesteld. Bij goed sluitende kleppen is de stroomrichting van de voet naar het hart. Bij slecht sluitende kleppen is er ook een omgekeerde stroomrichting. Ook kan worden onderzocht hoe uitgebreid de aderen beschadigd zijn. Het onderzoek duurt ongeveer 5-10 minuten en is volkomen pijnloos en ongevaarlijk.
 

Duplex-onderzoek

Wanneer de arts met de Doppler-techniek aanwijzingen heeft dat de kleppen in de aders niet goed functioneren kan een Duplex-onderzoek worden verricht. Het verschil met het Doppler-onderzoek is dat de bloedstroom in plaats van hoorbaar, ook zichtbaar wordt gemaakt. Het voordeel hierbij is dat eventuele lekkende kleppen in de aders beter kunnen worden opgespoord. De vaatlaborant voert het onderzoek uit door een taster, met hieraan geleidende gel op de huid boven op de ader te plaatsen. Op een beeldscherm worden de bloedvaten in uw benen zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt met behulp van geluidsgolven. Net zoals het Doppler-onderzoek is het Duplex-onderzoek volkomen pijnloos en ongevaarlijk. Het Duplex -onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

 dopplerapparatuur.JPG
 Duplexapparaat
 

 

  
 

 

 

 

Klik hier of u in aanmerking komt voor een spataderbehandeling.

Klik hier om een afspraak te maken.


Bereikbaarheid

Tel:058 - 286 12 20

Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden