home
Friese ziekenhuizen maken zorg toegankelijker 4 juli 2013

Verbetering communicatiemiddelen leidt tot minder onduidelijkheid

In het voorjaar van 2013 zijn ziekenhuis Antonius (Sneek), Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen) gestart met het onderzoeken van de middelen waarmee patiënten worden geïnformeerd. Het gaat dan om folders, de website, de formulieren, het gesprek met de zorgverlener, en de bewegwijzering in het gebouw. Deze onderdelen in de communicatie worden getest op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Daarbij richten de ziekenhuizen zich met name op ‘laaggeletterden’: mensen die problemen hebben met lezen en schrijven. In Friesland zijn dat er 70.000.


Gebleken is, dat deze mensen vaak lage gezondheidsvaardigheden hebben: vaardigheden van individuen om informatie over de gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Maar alle patiënten en bezoekers kunnen van de verbeteringen profiteren.

Inzicht

Met de aangereikte tools kan het ziekenhuis onder andere inzicht krijgen in de volgende punten op het gebied van communicatie met patiënten:
  • Fysieke toegankelijkheid van het ziekenhuis (waaronder bewegwijzering)
  • Schriftelijke voorlichting (waaronder folders, vragenlijsten)
  • Digitale voorlichting (waaronder websites, informatiezuilen)
  • Mondelinge voorlichting (aan de balie en in de spreekkamer).
De ziekenhuizen voeren het onderzoek naar de communicatiemiddelen momenteel uit, en voeren verbeteringen door. Daarnaast vormen de checklists een leidraad om nieuwe uitingen op een goede en toegankelijke manier te produceren.

De deelnemende ziekenhuizen roepen patiënten en bezoekers hierbij nadrukkelijk op, om het te laten weten als ze iets onduidelijk vinden in de manier waarop ze worden geïnformeerd. Dit is belangrijk om gericht zaken te kunnen verbeteren.

Kwaliteit

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door De Friesland Zorgverzekeraar. Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg in Friesland is een doelstelling van De Friesland.
Ondersteuning vindt plaats door het Centraal BegeleidingsOrgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO). Zij hebben ervaring opgedaan met een vergelijkbaar project in een ander deel van het land.
Het Regionaal Opleidings Centrum in de diverse vestigingsplaatsen van de ziekenhuizen heeft zijn medewerking verleend door cursisten folders te laten beoordelen.
Emailen

Terug naar het overzicht


Klik hier of u in aanmerking komt voor een spataderbehandeling.

Klik hier om een afspraak te maken.


Bereikbaarheid

Tel:058 - 286 12 20

Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden